arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
As cookies propias e de terceiros permítennos mellorar os nosos servizos. Ao navegar polo noso sitio web, aceptas o uso que facemos das cookies. Máis información

Aviso legal sobre a recollida de datos

O solicitante, ao encher este formulario, garante que a información e os datos persoais que poida facilitar, son seus, verídicos e exactos.

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) e a vixente Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), informámolo/a de que os seus datos persoais serán tratados por Arquia Bank, S.A. (Arquia Banca), co NIF A08809808 e domicilio social na c/ Barquillo, 6, 28004 - Madrid.

Arquia Banca como responsable do tratamento, infórmao/a de que os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar, tramitar e dar resposta ás peticións, solicitudes, incidencias ou consultas que nos realice, de acordo co seu consentimento, que poderá revogar en calquera momento. Ten dereito a acceder, rectificar os seus datos, así como a solicitar a portabilidade, a limitación e a supresión destes, acreditando a súa identidade, dirixíndose ao noso departamento de protección de datos ao correo electrónico lopd@arquia.es ou por correo postal ao enderezo c/ Arcs núm. 1 (Barcelona 08002).

Así mesmo, pode contactar co delegado de protección de datos do Grupo Arquia a través do correo electrónico no seguinte enderezo: dpo.grupoarquia@arquia.es. Poderá dirixirse ante a Axencia Española de Protección de Datos, se non foi atendido/a e considera que houbo unha vulneración dos seus dereitos de protección de datos. Para máis información, visite a nosa política de privacidade.